Thứ tư, 10/04/2024 08:00
Số 4 năm 202459 - 61Download

10.000 năm tiến hóa của vi-rút viêm gan B

Đinh Văn Chiến

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ

Vi-rút viêm gan B (HBV) đã xuất hiện và lây nhiễm cho con người trong nhiều thiên niên kỷ qua. Nguồn gốc của HBV được xác định xuất hiện khoảng từ 12.000 đến 20.000 năm trước ở những người săn bắt hái lượm tại khu vực châu Âu và Nam Mỹ trong thời kỳ Holocen sớm và trải qua quá trình đa dạng di truyền với các biến thể khác nhau. Đến nay, HBV vẫn là vấn đề toàn cầu liên quan đến sức khỏe của nhân loại, tuy nhiên sự đa dạng di truyền và con đường lây lan của HBV từ hàng nghìn năm về trước vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ.

Lượt dowload: 76 Lượt xem: 327

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)