Thứ tư, 30/08/2023 10:20

Hợp tác nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 29/08/2023, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Khánh Hòa đã ký kết Biên bản ghi nhớ. Biên bản được ký kết nhằm tăng cường mối liên kết, hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng, khu vực Nam Trung Bộ nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, với sứ mệnh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ tích cực phục vụ cộng đồng, trải qua 57 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Cần Thơ đã và đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của vùng, là cầu nối năng động và tin cậy hợp tác trong nước và quốc tế; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Khánh Hòa sẽ tập trung triển khai một số hoạt động hợp tác như: trao đổi các tài liệu học tập và giảng dạy, công bố khoa học; trao đổi cán bộ giảng dạy, nghiên cứu; trao đổi sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong học tập và nghiên cứu; hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, xuất bản công trình khoa học; hợp tác trong các hoạt động đào tạo, giảng dạy (xây dựng, phát triển, triển khai và đánh giá các chương trình đào tạo, công nhận tín chỉ đào tạo, hợp tác trong phát triển các mạng lưới viện - trường - doanh nghiệp nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học…).

Đoan Khôi

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)