Thứ hai, 10/06/2024 08:00
Số 6 năm 202457 - 60Download

Bảo tồn di sản văn hóa: Từ góc nhìn của khoa học và kỹ thuật hạt nhân

Đinh Văn Chiến

Bộ Khoa học và Công nghệ

Lịch sử của loài người đã trải qua quá trình dài hình thành và phát triển. Những di sản văn hóa, đồ tạo tác để lại là minh chứng  sống động và xuyên suốt về nền văn hóa và văn minh của nhân loại. Việc nghiên cứu và bảo tồn các di sản văn hóa, đồ tạo tác không chỉ có ý nghĩa lưu giữ những minh chứng lịch sử cho thế hệ mai sau, mà còn trở thành động lực phát triển cho ngành du lịch và các ngành công nghiệp liên quan, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Đặc biệt khi những thành tựu của khoa học và công nghệ, trong đó có khoa học và kỹ thuật hạt nhân đang ngày càng thể hiện được vai trò và hiệu quả đối với lĩnh vực này.

Lượt dowload: 29 Lượt xem: 133

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)